Warning: Creating default object from empty value in /home/wapmag/public_html/infoblue.ro/plugins/system/J2top.php on line 87
Garantii si Retururi - Bluetooth Marketing
gototop
Garantii si Retururi
Print

Garanția produselor


Toate produsele comercializate prin prezentul site sunt însoțite de certificat de garanție oferit fie de către producător fie de către societatea comercială care operează acest site. Condițiile de garanție sunt prezentate în detaliu pe certificatul de garanție.

Validarea dreptului la garanţie:

Obligaţia de garanţie se referă la toate defectele care nu s-au produs din cauza cumpărării sau care au intervenit după predarea produsului către cumpărător, cu excepţia defectelor cunoscute de către cumpărător în momentul cumpărării şi pentru care a beneficiat de reducere de preţ. Dreptul la garanţie poate fi validat la locul cumpărării produsului, cu prezentarea bonului de garanţie şi a facturii. Perioada de garanţie pentru piesele importante schimbate cu ocazia unei reparaţii de garanţie, reîncepe sau este prelungită din data comunicării defecţiunii, cu perioada în care cumpărătorul nu a putut folosi produsul conform destinaţiei acestuia.

Cumpărătorul poate solicita – conform opţiunii sale – repararea gratuită a produsului sau o reducere de preţ. Termenul de reparaţie a produsului defect este de maxim 20 zile. Această perioadă se prelungeşte la 40 de zile în cazul în care obligatul oferă un produs de schimb pe perioada de reparaţie. Dacă reparaţia nu a fost efectuată în termen de 20, respectiv 40 de zile, sau dacă produsul nu poate fi reparat, cumpărătorul poate solicita schimbarea acestuia. Dacă obligatul la garanţie nu execută reparaţia în termen de 20, respectiv 40 de zile, cumpărătorul poate efectua reparaţia produsului pe cheltuiala obligatului. Vă atragem atenţia că, în cazul neînţelegerii între Cumpărător şi firma noastră cu privire la aprecierea naturii defectului sau la calitatea reparaţiei se impune procurarea unei expertize.

InfoBlue este obligat să procure această expertiză tehnica neutră de la experţi specializaţi.

Condiţiile validării dreptului la garanţie, prevederile referitoare la obligat, drepturile şi obligaţiile cumpărătorului, modul de administrare a reclamaţiei  făcută de cumpărător sunt reglementate de următoarele acte normative: Legea 449 / 2003.

Pierderea certificatului de garanție sau a facturii în original duce la pierderea garanției. Nu eliberăm duplicate pentru certificate de garanție.

Garanția este conformă cu Legea 449/2003 privind vânzarea și garanția produselor, cu Legea 296/2004 privind Codul Consumului în vigoare din 01.01.2007 și cu OG 21/1992 privind protecția consumatorilor, modificată și completată ulterior inclusiv cu Legea 476/2006.

Perioada de garanție acordată pentru echipamentele menționate decurge de la data cumpărării menționată în factură și este stipulată în certificatul de garanție. Asigurarea de service în garanţie se efectuează la importatorul produselor, prin intermediul furnizorului, acesta din urmă, având rol de punct de colectare, în zilele lucrătoare. Sesizările vor primi un răspuns în termen de maxim 10 (zece) zile lucrătoare.

Nu fac obiectul garanției produsele care prezintă defecte fizice precum: lovituri, crăpături, ciobiri, componente/piese arse sau plesnite etc., etichete sau sigilii de garanție deteriorate, îndepărtate sau modificate, produsele utilizate în condiții neadecvate (tensiuni de alimentare necorespunzătoare, supunerea la variații mari de temperatură și presiune, șocuri mecanice, manipulare incorectă, utilizarea produselor în condiții de umiditate, praf, noxe sau sub acțiunea substanțelor chimice etc.), setări și instalări incorecte, surse defecte, prize fără împământare, pătrunderea de lichide, metale sau alte substanțe în interiorul echipamentelor, intervenția mecanică sau plastică asupra produselor, conectarea sau deconectarea anumitelor componente în timpul funcționării echipamentelor, virusări, rescrieri greșite de BIOS etc. precum și produsele la a căror instalare s-au folosit incorect programele de instalare sau au fost utilizate alte drivere ori programe decât cele originale. Instalarea sau punerea in funcțiune a produselor de către persoane neautorizate duc la pierderea garanției.

Produsele software nu fac obiectul garanției.

În cazul solicitării nejustificate de acordare a garanției ne rezervăm dreptul de a cere beneficiarului contravaloarea manoperei de investigare a produsului reclamat ca fiind defect (15 EUR fără TVA / oră, la cursul B.N.R. din ziua investigării produsului).

Garanţia se acordă numai la prezentarea facturii originale de vânzare (sau copie după acesta), împreună cu certificatul de garanţie. InfoBlue îşi rezervă dreptul de a refuza să acorde service în garanţie dacă nu se pot prezenta documentele de mai sus sau dacă informaţiile conţinute în acestea sunt incomplete.

Pierderea certificatului de garanție sau a facturii duce la pierderea garanției. Ștergerea seriei (serial number S/N) parțială sau totală de pe produse duce la pierderea garanției. Nu se eliberează duplicate pentru certificatul de garanție.

Returnarea produselor


Produsele achiziționate pot fi returnate conform legilor în vigoare. Produsele se pot returna în termen de 10 zile lucrătoare cu condiția integrității acestora. Nu vor fi acceptate decât produse ce nu prezintă zgârieturi sau defecte fizice de orice natură, care sunt însoțite de toate accesoriile, ambalajele și eventualele sigilii intacte. Produsele returnate trebuie însoțite de factură și certificat de garanție în original.

Clauze generale

C1: Dreptul la renunțare

    Ai dreptul de a renunța la cumpărare, în baza unei notificări în scris, în termen de 2 zile lucrătoare (termenul de 2 zile lucrătoare începe să curgă de la data primirii produsului) fără penalități sau fără să oferi vreun motiv
    Această posibilitate se aplică numai în cazul în care produsul se află în stare bună și este predat în ambalajul original
    Singurele costuri ce intră în atribuția ta, sunt costurile de returnare ale produsului
    Rambursarea sumei plătite se va face în termen de 30 de zile de la data denunțării contractului

C2: Dreptul la returnare

    Returnarea produsului se poate face doar în baza unei înștiințări scrise, trimise la adresa de e-mail This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Procedura de retur către InfoBlue

Se primesc produse retur în depozitele societății nostre, în următoarele cazuri: produsele care fac subiectul unui acord dintre Cumpărător și reprezentantul comercial al InfoBlue, aprobat de Directorul General al InfoBlue. În acest caz se primesc retur numai produsele sigilate cu ambalajul intact, însoțite de certificatele de garanție și traducerile în limba română înmânate la livrarea produselor.